Ρυθμίσεις του Ν. 4146/2013 ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

                    Ρυθμίσεις του  Ν. 4146/2013 (Νέος Επενδυτικός Νόμος)

   Σύμφωνα με τον  νέο Επενδυτικό Νόμο  (Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»:

*Δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθόλη την διάρκεια του έτους και η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

*Ο επενδυτής επιλέγει την μορφή της ενίσχυσης

*Καταργουμένης της υποχρέωσης του συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής παρέχεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέξει την ενίσχυση με μορφή επιχορήγησης.

*Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με ρευστοποίηση των παγίων στοιχείων  της επιχείρησης και δεν απαιτείται η αποστολή εγκριτικής απόφασης δανείου κατά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής.

*Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν κέντρα αποκατάστασης.

*Σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται επιπλέον ποσοστό 5% ενίσχυσης.

*Αξιοποιείται μέσα στα πρώτα δύο χρόνια το κίνητρο της φοροαπαλλαγής και επιπλέον  για τις νέες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί εντός 12 ετών και για τις υφιστάμενες εντός 10 ετών.

*Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως 100% της επιδότησης αν κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή , προσαυξημένη κατά 10%.

*Αποδεσμεύεται η  κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή αν πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% της επένδυσης.

*Υπάγονται στον επενδυτικό νόμο επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων όταν οι προτάσεις κατατίθενται από δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων.

   Νόμος 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄ /18-04-2013)

    

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter