ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία εβδομήντα οκτώ (78) συνολικά ανέργων ατόμων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους με την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας καθώς και η ανάπτυξη μικρών επιχειρηματικών σχεδίων (αυταπασχόληση) έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την έντονη ανεργία και υποαπασχόληση, που πλήττει ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες του Πειραιά και τους Δήμους Σπετσών, Σαλαμίνας, Ύδρας και Αίγινας.

Αναλυτικότερα οι στόχοι από την εφαρμογή του Σχεδίου είναι :

 • Η αντιμετώπιση του φαινομένου της έντονης ανεργίας στις περιοχές παρέμβασης των πλέον φτωχών διαμερισμάτων των Δήμων παρέμβασης.
 • Η αντιμετώπιση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού για ένα σημαντικό αριθμό ανέργων ατόμων ηλικίας 18-60 χρονών και ιδιαίτερα των γυναικών με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, καθώς περίπου άνεργες είναι 4 στις 10 γυναίκες, όταν η αντίστοιχη αναλογία στους άνδρες είναι 2 προς 10.
 • Η αντιμετώπιση του φαινομένου της μακροχρόνιας ανεργίας (ΜΑ).
 • Η δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τον ΕΣΔΕΚ, από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης (ΚΕΚ).
 • Η δημιουργία δικτύου φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία-συνεργασία και ενημέρωση των ανέργων και επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης.
 • Η δημιουργία με την παρέμβαση των Δήμων τοπικών σχεδίων ανάπτυξης της αυταπασχόλησης στον εμπορικό και βιοτεχνικό τομέα.

Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης:

 • Προσέγγιση, ενημέρωση και ενεργοποίηση του συνόλου των ανέργων των περιοχών παρέμβασης.
 • Η δημιουργία Εργαλείων και μεθόδων διερεύνησης ιδιαίτερων αναγκών των ανέργων, για εφαρμογή υπηρεσιών εξατομικευμένης (υπο)στήριξης – συμβουλευτικής.
 • Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης συμβουλευτικής για την κάλυψη των αναγκών αυτών σε 100 συνολικά άνεργα άτομα των περιοχών παρέμβασης.
 • Συμμετοχή χρηστών σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Δραστηριοποίηση και ενημέρωση τοπικών φορέων.
 • Ευαισθητοποίηση φορέων και επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση (78) ωφελουμένων ανέργων σε αντικείμενα που θα τους οδηγήσουν στην εξασφάλιση απασχόλησης στις επιχειρήσεις, καθώς συνάδουν με διαπιστωμένες οριζόντιες δεξιότητες διαφόρων ειδικοτήτων.
 • (12) ωφελούμενοι που θα δημιουργήσουν δική τους μικρή επιχείρηση, κάνοντας πράξη την επιχειρηματική τους ιδέα και πιστεύοντας στις δυνάμεις και ικανότητες τους, ενώ θα εκπονηθούν αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια (business plan) για κάθε ωφελούμενο/η.
 • (66) ωφελούμενοι μέσω της εφαρμογής των δράσεων απασχόλησης (μερικής – πλήρους) θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter