Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE

Άρχισε από την 01/01/2012 και θα λήξει την 30/10/2013 ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού η υλοποίηση του προγράμμτος, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Jeremie, «JEREMIEΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», που αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που υφίστανται ή είναι υπό σύσταση ή είναι νεοσύστατες, κάθε νομικής μορφής και : δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών ή σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση πάγιων στοιχείων που αφορούν σε δαπάνες για πληροφορική και επικοινωνίες.

Το ποσόν που μπορεί να δανεισθεί κάθε επιχείρηση ανέρχεται από 25.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ, με επιτόκιο κυμαινόμενο, που ορίζεται κατόπιν αξιολόγησης της επιχείρησης, των προσφερόμενων εξασφαλίσεων και του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής.

Τα δάνεια χορηγούν οι συμβληθείσες τράπεζες: ALPHABANK, EMPORIKIBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με τραπεζικά κριτήρια σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας jeremie.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter