Τα κόκκινα δάνεια «σκοτώνουν» την επιχειρηματικότητα.Απαιτούνται άμεσα βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις

Του Ανδριανού Μιχάλαρου*

Όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά με σοβαρές δυσκολίες  για την αποτελεσματική διαχείριση τους (ενδεικτικά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (53,2%) στη  μεταποίηση, (52,8%) στις κατασκευές  και (30,9%) στη  ναυτιλία, (76,3%)  στην εστίαση, (62,7%) στις αγροτικές δραστηριότητες, (58,4%) στις τηλεπικοινωνίες, πληροφορικής και ενημέρωσης).

Κατά συνέπεια η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα, με τις τράπεζες να μην μπορούν λόγο της κατάστασης  να υποστηρίξουν με ρευστότητα τις βιώσιμες επιχειρήσεις δυστυχώς η οικονομία δεν γυρίζει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί άμεση λύση  που θα ανακουφίσει σημαντικό αριθμό δανειοληπτών και συγκεκριμένα γενναίες ρυθμίσεις – προτάσεις προς τους δανειολήπτες – επιχειρηματίες, λύσεις αναδιάρθρωσης των δανείων με σκοπό τη μείωση του τραπεζικού κόστους δανεισμού και την προστασία επιχειρήσεων έτσι  ώστε να επιτευχθεί απεγκλωβισμός με βιώσιμες λύσεις και επιτόκια.

Επίσης  οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν ρεαλιστικά προγράμματα - λύσεις κ για τα κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες, αλλά το ύψος του δανεισμού τους δεν συνάδει με τα οικονομικά τους στοιχεία λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.  Οι τράπεζες, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόσουν ρεαλιστικά προγράμματα έτσι ώστε να επιτύχουν προσαρμογή του  χρέους καθώς  και του  τρόπου εξυπηρέτησης τους στις πραγματικές δυνατότητες και ταμειακές ροές εκάστης επιχείρησης ώστε να την καταστήσουν οριστικά βιώσιμη.

Δυστυχώς όμως ακόμα  και σήμερα, παραμένουν οι τρεις μεγάλες νομοθετικές εκκρεμότητες: α) ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, β) η ασυλία σε τραπεζικά στελέχη και εφοριακούς που θα εμπλακούν σε αναδιαρθρώσεις εταιρικών χρεών και  γ)η λογιστική - φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν για τις τράπεζες από πωλήσεις ή διαγραφές «κόκκινων» δανείων.

Νομοθετικές παρεμβάσεις δίχως τις οποίες οι τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το φλέγον θέμα των «κόκκινων» δανείων. Η διευθέτηση θα πρέπει να είναι άμεση, καθώς, η επιχειρηματικότητα στενάζει μέσα στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας.

Συγκεκριμένα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που παραμένει υπό διαπραγμάτευση αποτελεί κομβικής σημασίας παρέμβαση και θα πρέπει να έχει ως στόχο την  διευκόλυνση όλων των επιχειρήσεων  / επαγγελματιών  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα  εξυπηρέτησης οφειλών ταυτόχρονα όμως και την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Γιατί όμως έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η συγκεκριμένη και καθοριστική νομοθετική παρέμβαση;

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου  μέχρι το τέλος του μήνα το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό αναδιάρθρωσης ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών, θα έχει κατατεθεί στην Βουλή.  Η αγορά δεν μπορεί να περιμένει άλλο και απαιτεί λύσεις - ρυθμίσεις τώρα. Γενναίες και ουσιαστικές ρυθμίσεις με αποτελεσματικές διευκολύνσεις αλλά κ «ξεσκαρτάρισμα» των βιώσιμων κ μη επιχειρήσεων καθώς και των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση για όσες επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες για να  μπορούν να έχουν και πάλι  πρόσβαση σε νέα ρευστότητα αλλά λύση και για όσες δεν θα κριθούν βιώσιμες.

Επίσης θα πρέπει να λυθεί και  το πρόβλημα των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Είναι σαφές πως η μείωση των «κόκκινων δανείων» θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και την οικονομία της χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναπτυξιακή πορεία της καθώς οι τράπεζες θα μπορέσουν να επιστρέψουν επιτέλους στον βασικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της ελληνικής αγοράς.

Η ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών έτσι ώστε  να μπει τέλος στην ομηρεία της ελληνικής οικονομίας.

Είναι δεδομένο ότι η επίλυση του θέματος αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων,  μόνο θετικά θα επιδράσει στην οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα  καθώς θα αυξηθεί η προσφορά τραπεζικών δανείων  αλλά παράλληλα θα προκύψει  μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή, και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος χωρίς άλλες πλέον καθυστερήσεις στις διαδικασίες καθώς ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήτοι  τροχοπέδη για την παροχή πιστώσεων στην πραγματική ελληνική οικονομία.

Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω, η αγορά δεν αντέχει άλλο. Ο επιχειρηματικός κόσμος  της χώρας κλυδωνίζεται καθημερινά πλέον τόσο από την αύξηση της φορολογίας όσο και των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και  από την έλλειψη ρευστότητας.

Απαιτείται ουσιαστική λύση με την άμεση  νομοθέτηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων έτσι ώστε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να επιστρέψουν σε βιώσιμη λειτουργία, το τραπεζικό σύστημα να αποκατασταθεί και να λυθούν σοβαρά προβλήματα στην ελληνική οικονομία. (Δημοσιεύθηκε στη liberal.gr)

* Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter