ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ BIC ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η τεχνική βοήθεια του BIC Αττικής αναφέρεται στην εκπόνησηεπιχειρησιακού σχεδιασμού για την εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία Θερμοκοιτίδας, δυναμικότητας 25 καινοτόμων επιχειρήσεων, στην Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί, για το σκοπό αυτό, από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Αρκαδίας στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ», η οποία και θα αναλάβει ως τοπικός φορέας τη διαχείρισητηςεν λόγω μονάδας.

Η Θερμοκοιτίδα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από διάφορες θεματικές ενότητες δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης σειράς αγροτικών προϊόντων, στα οποία υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην Αρκαδία και την ευρύτερη περιοχή.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία-Φορέας της Θερμοκοιτίδας βρίσκεται σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή του ΠανεπιστημίουΑθηνών, Δρα Μιχάλη Τσαμπαρλή, για την εγκατάσταση πρότυπης μονάδας ξηραντηρίου αγροτικών προϊόντων καθώς και εργαστηρίου βιομηχανικής φυσικής για την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον δε η εν λόγω Θερμοκοιτίδα προσφέρεται και για την εγκατάσταση κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 και ειδικότερα τις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ).

Κυρίαρχος στόχος του όλου επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας της μονάδας της Θερμοκοιτίδας και παράλληλα η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως προς την κατεύθυνση νέων καινοτόμωνεπιχειρηματιών, που θα κληθούννα αναπτύξουν παραγωγικά τις ιδέες τους.

Όπως προαναφέρθηκε, φορέας οργάνωσης και λειτουργίας της εν λόγω Θερμοκοιτίδας είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» και το γεγονός αυτό αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος δεδομένου ότι η Εταιρεία αυτή είναι θυγατρική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και επιπλέον σε αυτήν συμμετέχει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών και Επαγγελματιών του Νομού Αρκαδίας.

Η εμπλοκή της Εταιρείας«ΑΓΑΠΗΝΩΡ», με την ανάληψη της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη σοβαρών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών και Επαγγελματιών του Νομού Αρκαδίας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών τις οικονομικής κρίσης που ιδιαίτερα μαστίζει την ευρύτερη περιοχή του Νομού με αποτέλεσμα την ολοένα και περισσότερο διατάραξη του τοπικού επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού ιστού, τους σημαντικά υψηλούς δείκτες ανεργίας καθώς και τη συνεχιζόμενη φυγή μεγάλου μέρους του ενεργού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων τόσο προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όσο και κυρίως ως μετανάστες σε χώρες του εξωτερικού.

Η ίδρυση και λειτουργία της εν λόγω Θερμοκοιτίδας στην Τρίπολη, θεωρούμε ότι θα συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της μεταποίησης και την αναζήτηση νέων ευκαιριών από νέους καινοτόμους επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μια σημαντική πιλοτική μονάδα που θα οδηγήσει στην επέκταση της και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Τέλος, είναι φανερό ότι η υλοποίηση του σπουδαίου αυτού αναπτυξιακού έργου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Αρκαδίας και οπωσδήποτε θα αποτελέσει ένα καλό προηγούμενο για ολόκληρη τηνΠεριφέρεια Πελοποννήσου.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter