Τριήμερο Διακρατικό Σεμινάριο

 

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων ως Συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» στο πλαίσιο της Δράσης 5: Διακρατική Δράση του προγράμματος: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ) διοργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με κεντρικό ομιλητή τον Dr. phil. Randolph Preisinger-Kleine από την εταιρία p&w με στόχο την ενημέρωση των 70 ωφελουμένων του προγράμματος.
Το σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ξεκίνησε την Τρίτη 20 Μαίου και έλαβε τέλος την Πέμπτη 22 Μαίου. Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους 70 επωφελούμενους ανέργους ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν στη συνέχεια τα προσόντα και τις δεξιότητες τους που έχουν αποχτηθεί μέσω μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης όπως είναι τα χόμπι, ο εθελοντισμός κι οι ασχολίες του ελέυθερου χρόνου. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο και workshop στην ομάδα της Δράσης των Οδηγών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στην ομάδα της δράσης των Χειροποίητων παραδοσιακών προιόντων. Την δέυτερη ημέρα στην δράση της Μεταποίησης ενδυμάτων και την τελευταία ημέρα στην δράση των Φροντιστών κατ'οίκον.
Κατά την διάρκεια και των τριών ημερών του σεμιναρίου οι 70 ωφελούμενοι άνεργοι εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον προσδιορισμό και την αποτύπωση των άτυπων επαγγελματικών προσόντων τους και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις του εκπαιδευτή με τους ωφελούμενους με στόχο την αποτύπωση αυτών των προσόντων και των ικανοτήτων τους και την ανάπτυξη του EUROPASS βιογραφικού τους. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε ο διακρατικός εταίρος έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαικών προγραμμάτων ICONET και ICOVET.

Στο πέρας του σεμιναρίου ακολούθησε συνάντηση εργασίας με την συμμετοχή του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Προέδρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, κύριου Ιωάννη Μαρωνίτη και εκπρόσωπων των υπόλοιπων εταίρων της ΑΣ, από την IDEC, το Δ.Ι.Α. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ, το Βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά, το Επαγγελματικό επιμελητήριο Πειραιά, την ΚΟΔΕΠ, τον Δήμο Περάματος, τον Δήμο Αίγινας, την Κοινωφελή δημοτική επιχείρηση Πόρου, το ΚΕΚ ΣΒΙΕ και τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπου ο κεντρικός εισηγητής μετέφερε τις εντυπώσεις του για τα σεμινάρια και τους ωφελούμενους και ανέπτυξε τις ιδέες του για καλές και καινοτόμες πρακτικές για την δημιουργία επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους ανέργους.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter