ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Λήγει την 30η Απριλίου 2012 (άρχισε την 1η/04/2012) η προθεσμία υποβολής προτάσεων του πρώτου, για το 2012, κύκλου του Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011) και, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 677Β΄/07-03-2012, θα διατεθούν κονδύλια, ύψους 3,7 δις ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 1 δις ευρώ επιχορηγήσεις ή και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και 2,7 δις ευρώ με την μορφή των φοροαπαλλαγών.

Στην «Επιχειρηματικότητα των Νέων», (νέοι και νέες μέχρι 40 ετών), παρέχονται απευθείας επιχορηγήσεις και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ για τις δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι 1 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτική μίσθωση. Για την Νεανική Επιχειρηματικότητα θα διατεθούν συνολικά 50.000.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, για όλες τις κατηγορίες ενισχύσεων, μπορούν να απευθύνονται στις Περιφέρειες που θα δραστηριοποιηθούν. Για την Αττική μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210 3258 800 -04 (Κοραή 4, 6ος όροφος0 και 210 6709 261 (Κατεχάκη 56).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter