10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

         10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

     Εντός του προσεχούς Ιουνίου αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του ΟΑΕΔ και αφορά  την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων με το ποσόν των 10.000 ευρώ και θα δοθεί προτεραιότητα στους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα που απαιτεί την δραστηριότητα και παρουσία τους σε κλάδους  που ενσωματώνουν καινοτομία.

     Ενδεικτικά αναφέρονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης αποβλήτων, η ανακύκλωση, η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, προϊόντα βιοτεχνολογίας, εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες, κλπ.

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να πέρασαν από εξατομικευμένη παρέμβαση,  να είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κτάτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς, να διαθέτουν ΑΦΜ και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να είναι 18-35 ετών, η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

  Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό επιχορήγησης θα δοθεί σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έκδοση απόφασης υπαγωγής και δύο ισόποσες από 3.000 ευρώ, στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή μετά από έλεγχο για την διαπίστωση της λειτουργίας της επιχείρησης.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter