Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ,ΕΕ, Συν ΠΕ,ΑΤΟΜΙΚΕΣ,ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία».

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο στο www.businessportal.gr

Οδηγίες

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter