ΑΠΟ 01/03/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Eνημερώνουμε τα μέλη μας  ότι  από 01/03/2015 (Ν.4314/2014) οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ  θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr  όπου διευκρινίζεται ο τρόπος εγγραφής στο σύστημα και ο τρόπος διεκπεραίωσης.

Για πρώτη φορά το ΓΕΜΗ θα παρέχει υπηρεσίες προς κάθε ενδιαφερόμενο αποκλειστικά Ηλεκτρονικά.

Η εγγραφή γίνεται άπαξ με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο όνομα του οποίου δημιουργείται λογαριασμός στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται μέσω του συστήματος κωδικό όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.

Για την απόκτηση των κωδικών καθώς και video παρουσίασης παραδείγματος  εγγραφής και υποβολής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://services.businessportal.gr 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter