ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εκπαίδευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση και τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν.4469/2017)
04 και 05 Νοεμβρίου 2017