Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολήγς αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους"

Κατεβάστε το αρχείο pdf