Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στα Μέγαρα

Ελανέτ Μέγαρα

Με εξαιρετική επιτυχία, παρουσία πλήθους μελών του ΒΕΠ και ενδιαφερομένων, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιάσε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάρων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής με εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Αναλυτική παρουσίαση των δύο δράσεων (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) έγινε από στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, οι οποίοι απάντησαν και σε ερωτήσεις των παρισταμένων.

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κος  Ανδριανός Μιχάλαρος,  μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην δυνατότητα εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής των Μεγάρων,  αξιοποιώντας  την αναπαλαίωση των παραδοσιακών πατητηρίων. Επισήμανε ότι , αν  η προσέγγιση της αναπαλαίωσης γίνει με συστηματικό τρόπο από ομάδες ενδιαφερομένων, θα είναι δυνατή η μετατροπή τους σε οργανωμένους χώρους  τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, εμπορίου καθώς και αναψυχής.