Η Επαγγελματική – Τεχνική Εκπαίδευση και η σύνδεση επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Ατικής τα θέματα συζήτησης του Β.Ε.Π. με τον Υφυπουργό Παιδείας

 Στο πλαίσιο  των πρωτοβουλιών που ανέλαβε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και σε συνέχεια μίας σειράς ενεργειών - ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Πειραιά και Δυτ. Αττικής για τα ΕΠΑΛ και τη Μαθητεία, βράβευση μαθητών των ΕΠΑΛ που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας-, με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση της Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την παραγωγή, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, συνάντηση του Προέδρου και του Διευθυντή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά,  κ.κ.  Ανδριανού Μιχάλαρου και Μιχάλη Γιάγκα,  με τον Υφυπουργό Παιδείας, κο Δημήτρη Μπαξεβανάκη.   

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν διεξοδικά  η συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική – τεχνική  εκπαίδευση και έγινε αναφορά στην ανάληψη περαιτέρω δράσεων από το Β.Ε.Π. καθώς και η σύνδεση των Επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου με το νεοσυσταθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μετά την εποικοδομητική συνάντηση με τον Υφυπουργό, κο Μπαξεβανάκη, ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου, κος Μιχάλαρος, τόνισε οτι  «Το Β.ΕΠ. θα συνεχίσει  να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας και τη σύνδεση της με την παραγωγή, έτσι ώστε  η παραγωγή να αποτελέσει διέξοδο από την κρίση και η Τεχνική Εκπαίδευση  επιλογή και όχι ανάγκη».