Διακρατικό έργο του ΟΑΕΔ για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας αναγνωρίστηκε ως «Επιτυχημένο παράδειγμα» του ευρωπαϊκού Erasmus

Διαβάστε περισσότερα εδώ