Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", στις Σπέτσες

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των  δράσεων και  υπηρεσιών του Β.Ε.Π. και τηςδράσης του ΕΠΑνΕΚ:«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Απασχόλησης του Β.Ε.Π., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του στην επιμελητηριακή του περιφέρεια, διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση παρουσίασης των  δράσεων και  υπηρεσιών του ,στις Σπέτσες.

Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ:

"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ".

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 17:30 π.μ. στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών, περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενίσχυση και τόνωση της επιχειρηματικότητας των μελών του με αξιοποίηση στοχευμένων δράσεων στήριξης της βιωσιμότητας των ΜΜΕ καθώς και του δικαιώματός τους για ανάπτυξη, επέκταση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή προτάσεων-απόψεων-ιδεών που θα αφορούν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παρευρεθούν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κος Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Δήμαρχος Σπετσών κος Παναγιώτης Λυράκης, τα μέλη του το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών καθώς και επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Π.