Ενημερωτική εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά για την παρουσίαση των Δράσεων ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΕΠΑνΕΚ)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 13 Μαρτίου 2019, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, η ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» & «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, και την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΚΕΠΑ ΒΕΠ).

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Α΄ αντιπρόεδρος Β.Ε.Π. κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος , ο οποίος ευχαρίστησε τα στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ για την πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία με το Επιμελητήριο και τόνισε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά θα συνεχίσει την ενημέρωση των   επιχειρήσεων μελών του σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά τις δύο  δράσεις παρουσίασαν  τα στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, που, στη συνέχεια, απάντησαν σε ερωτήσεις των παρισταμένων.

Από τον Αντιπρόεδρο του ΒΕΠ ανακοινώθηκε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει την ενημέρωση των μελών του με εκδηλώσεις σε όλη της επιμελητηριακή του περιφέρεια.