ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

«Μεταφορικό Ισοδύναμο»

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

    

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο (Παλαιό Σχολείο) Φρατσίων του Δήμου Κυθήρων, την Παρασκευή 29/03/2019, η παρουσίαση, σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, των προγραμμάτων με θέμα:

Παρουσίαση των Δράσεων

«Μεταφορικό Ισοδύναμο»

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΚΕΠΑ ΒΕΠ).

    

Ο Οικονομικός Επόπτης  του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαθανασίου, ευχαρίστησε το Δήμο Κυθήρων για τη συνεργασία του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς και όσους συμμετείχαν και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εκδήλωση.

Στη συνέχεια ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους παριστάμενους προς τους εισηγητές.