Ο Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Ν.Δ. στο Β. Ε. Π.

Από τη συνάντηση, την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, του Πρόεδρου Β.Ε.Π. κ. Ανδριανού Μιχάλαρου,  των μελών  της Διοικητικής Επιτροπής κ. κ. Γ. Παπαμανώλη-Ντόζα,  Θ. Ματθιουδάκη,  Γ. Παπαθανασίου καικ. Δ. Φανουργάκη και της Ειδικής Συμβούλου του Επιμελητηρίου  κας Ευδοκίας Μαυρομμάτη, με το Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ κ. Γιάννη Μπρατάκο και τον Αναπληρωτή Γραμματέα κ. Υψηλάντη Τζούρο.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και ειδικότερα θέματα των βιοτεχνικών κλάδων της χώρας.