Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Ν. Μπελαβίλας στο Β.Ε.Π.

Συνάντηση είχε την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά κ Νίκος Μπελαβίλας με τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Ανδριανό Μιχάλαρο και τα μέλη της Διοίκησης, κ.κ. Γεώργιο Παπαμανώλη, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Ματθιουδάκη, Γενικό Γραμματέα, Γεώργιο Παπαθανασίου, Οικονομικό Επόπτη και Δημήτριο Φανουργάκη, Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μπελαβίλας ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π. για τις δράσεις αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του  Επιμελητηρίου.