Έρευνα Συμβουλίου της Ευρώπης για το brand

Αξιολόγηση του υπάρχοντος και υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand για τη χώρα μας

 

 6554.pdf (1.10 MB)