3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ

 20190625_ΨΗΦ. ΑΛΜΑ_3Η ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕ.pdf (490.70 KB)