ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 06-02-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Η Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την υποστήριξη του Δορυφορικού Συστήματος Έρευνας και Διάσωσης (εξ αναβολής) που θα διενεργηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια λευκών βαμβακερών εσωρούχων προϋπολογισμού 86.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 013.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών του υπό ανέγερση Νέου Διοικητηρίου της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Η υποβολή ενδιαφέροντος λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2014.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 0032 2 707 6710 (αρμόδια: Αντχος (Ο) Β. Ραφτοπούλου Π.Ν.)

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ασθενοφόρων, προϋπολογισμού 510.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 25/04/2014.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23853 50266 (αρμόδια κα Αναστ. Τσώτσου)