ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΒΕΠ

Δίκαιο φορολογικό σύστημα για την επιβίωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και μείωση των φορολογικών συντελεστών των ατομικών επιχειρήσεων, ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην πρόσφατη συνεδρίασή του,

          Έχοντας υπ’ όψη ότι:

*Με τους πρόσφατους ν. 4174/2013 & ν. 4225/2014 θεσμοθετήθηκαν άδικα, εξωπραγματικά και ισοπεδωτικά, φορολογικά και εργατικά πρόστιμα που οδηγούν στον αφανισμό τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

*Η νέα φορολογική νομοθεσία πέραν των προστίμων, προβλέπει ασφυκτικές καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων και ραγδαία αύξηση του όγκου των φορολογικών εργασιών για επιχειρήσεις και φοροτεχνικούς.

*Το ανθρώπινο λάθος δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο έννομης συμπεριφοράς αλλά ως κριτήριο δόλιας παραβατικότητας για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.

      Εξέφρασε την αντίθεσή του στην εφαρμογή των άδικων και εξοντωτικών προστίμων γιατί θεωρεί ότι αποτελούν τη θρυαλλίδα στην υπό έκρηξη αγορά και δυσκολεύουν στο έπακρο τον σκληρό αγώνα επιβίωσης, που δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά την υπερ-φορολόγηση, τη γραφειοκρατία, την έλλειψη ρευστότητας και εμπιστοσύνης στις συναλλαγές.

    Θεωρεί ότι η νέα φορολογική και εργατική νομοθεσία αποτελεί σοβαρή απειλή αφανισμού της  μικρομεσαίας επιχείρησης.

   Και ζητά:

α) την άμεση κατάργηση των άρθρων 53-60 του ν. 4174/2013, που αφορούν τα άδικα και εξοντωτικά φορολογικά πρόστιμα.

β) την κατάργηση του προστίμου των 10.550,00 ευρώ, για τη μη αναγραφή εργαζομένου στην ΑΠΔ, ο οποίος έχει δηλωθεί κανονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

γ) τα πρόστιμα να είναι αναλογικά με τη βαρύτητα της κάθε παράβασης και να διαχωρίζεται το ανθρώπινο λάθος και η αιτιολογημένη αδυναμία από την πρόθεση και το δόλο.

δ) τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ειδικά στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων. Να καταργηθούν οι συντελεστές 26% και 33% και να υπάρξει επιεικέστερη και αναλογική φορολόγηση.

ε) τη ρύθμιση όλων των χρεών σε 100 δόσεις χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα ώστε να δοθεί η δυνατότητα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

στ) να θεσμοθετηθεί ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα και την εργασία και θα καταργεί το ισχύον πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα, το οποίο επιτείνει την κοινωνική αδικία και δημιουργεί αντικίνητρα στην επιχειρηματικότητα.