Τμήματα

Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων:

 

Προισταμένη

Ευθ. Τσόλα-Γκλεζάκου
Τηλ.: 210-4174765
press@bep.gr

 

Τμήμα Μητρώου - Γ.Ε.ΜΗ:

 

Προισταμένη

Ευγενία Παπαδάκη
Τηλ. : 210-4171437
mhtroo@bep.gr 

 

Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό:

 

Προισταμένη

Μαρία Κουλούρα
Τηλ. : 210-4131100 
tmdo@bep.gr

 

Τμήμα μηχανογράφησης:

 

Μιχάλης Γιάγκας
Τηλ.: 210-4116729 
info@bep.gr