ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που στόχο έχει να συμβάλλει στην εξέλιξη της καινοτομικής ικανότητας μικρότερων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτυχθούν μέσω της νέας διαδικασίας «Ανοικτή Καινοτομία» για συνεργασίες κυρίως μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων από ενδιαφερόμενους

OPENiSME_flyer_EL_AKEP.pdf

Δήμος Πειραιά- Ανοικτή καινοτομία