Αδήλωτη άσκηση οικονομικής & επιχειρηματικής δραστηριότητας & φοροδιαφυγή πλήττουν τις νόμιμες επιχειρήσεις

«Ο ρόλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά είναι συμβουλευτικός προς την Πολιτεία με έναν από τους κύριους στόχους του την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όσων ελάχιστων υγιών επιχειρήσεων έχουν απομείνει ακόμη να λειτουργούν νόμιμα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. κος Ανδριανός Μιχάλαρος, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου να προκαλέσει ευρεία σύσκεψη όλων των προέδρων και των μελών των διοικήσεων των κλαδικών φορέων – μελών του Επιμελητηρίου (Ομοσπονδιών, Σωματείων, Συνδέσμων, κλπ.).


Στην διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά θέματα της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης άσκησης οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, δύο φαινόμενα που εξελίσσονται ραγδαία στην διάρκεια των τελευταίων ετών, ελέω και της κρίσης, τα οποία όμως επηρεάζουν βαθιά αρνητικά όσες νόμιμες επιχειρήσεις έχουν απομείνει στον τόπο, οι οποίες δίνουν μια άνιση μάχη για να κρατηθούν όρθιες. Τονίσθηκε, επίσης, ότι καθοριστικές είναι οι επιπτώσεις και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.


Ο κος Μιχάλαρος επισήμανε ότι ήδη το Β.Ε.Π. μελετά σειρά προτάσεων που θα υποβάλει προς τις αρμόδιες αρχές για το θέμα αυτό, εκτιμά ωστόσο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή και των εκπροσώπων των κλάδων – μελών του, ώστε να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή και ξεκάθαρη φωνή.


Αρκετά μέλη διοικήσεων των κλαδικών φορέων, αναφερόμενα στα θέματα αυτά, επισήμαναν ότι στην διάρκεια των τελευταίων ετών το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού έχει γιγαντωθεί κυρίως λόγω της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται πως στην πραγματικότητα η Πολιτεία δεν διαθέτει αποτελεσματικούς τρόπους για να ελέγξει την άσκηση αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και τη «μαύρη» και αδήλωτη εργασία.


Κλείνοντας την σύσκεψη ο Διευθυντής του Β.Ε.Π. κος Μιχάλης Γιάγκας, συνόψισε όσα συζητήθηκαν και έκανε καταγραφή των συμπερασμάτων, που θα αποτελέσουν τη βάση και τις περαιτέρω ενέργειες από μέρους του Επιμελητηρίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων, αποφασίσθηκε να προταθούν:

 

  • Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και εντατικοποίηση των ελέγχων
  • Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επαγγελματίες – επιχειρηματίες για οικονομικούς λόγους, κατά την οκταετή κρίση που διέρχεται η χώρα μας, έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους
  • Εξάλειψη των «κινήτρων» που ωθούν στην αδήλωτη άσκηση οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταφεύγουν σε αυτή προκειμένου να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση, τις ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.)
  • Δημιουργία Επαγγελματικών Μητρώων με την πιστοποίηση επαγγέλματος, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΕΟΠΠΕΠ. Στόχος είναι ο ασκών δραστηριότητα να εκδίδει, μετά από κάθε εργασία, πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να διεκδικήσει νόμιμα αποζημίωση
  • Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τη σημασία της ανάθεσης εργασιών σε νόμιμα ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Ενεργοποίηση γραμμής καταγγελιών στη Γ.Γ. Καταναλωτή για αυτές του είδους τις περιπτώσεις
  • Να σταματήσει, επιτέλους, η «αλληλεγγύη» από τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς εκείνους που επιχειρούν παράνομα.
  • Προώθηση και ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (πληρωμές, αποδείξεις, κλπ.)