ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

          ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

     Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/, έχουν αναρτηθεί διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί στη Βουλγαρία.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω σελίδα για ενημέρωση και να επικοινωνούν για πληροφορίες  με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, της Πρεσβείας της Ελλάδος, στη Σόφια, τηλ.  +35 92 9447959, 9447790, e-mail: ecocom-sofia@mfa.gr.