Έντονη αντίδραση της Ομοσπονδιας Συλλόγων Υπαλληλων Επιμελητηρίων

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΜΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Την έκπληξή της εξέφρασε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων για τον τρόπο που πληροφορήθηκε το σχέδιο της υπό έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία αλλάζει άρδην τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, με επιστολή της στον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, παρεμπιπτόντως, το σχέδιο της υπό έκδοση ΚΥΑ με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Η έκπληξη έγκειται τόσο στο γεγονός ότι δεν κοινοποιήθηκε στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, αν και είναι ο πρωτεργάτης της υλοποίησης και καθιέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υ.μ.Σ., όσο και σ’ αυτό καθ’ αυτό το περιεχόμενό της.

Ειδικότερα μέσω των ρυθμίσεων επιχειρείται:

  1. Να μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. αρμοδιότητες και εξουσίες που την μετατρέπουν σε αποκλειστικό και κυρίαρχο όργανο για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. Κάτι σαν Υπερυπουργό ….

  2. Να μετατραπεί η ανωτέρω διεύθυνση σε απόλυτο κριτή των πάντων, να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές. «…. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις….». Μόνο ποινικές ευθύνες δεν καταλογίζουν αντικαθιστώντας και τα αρμόδια Δικαστήρια.

  3. Να αποδυναμωθεί ακόμη περαιτέρω ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου, αναθέτοντας τις εναπομείνασες αρμοδιότητες στην ανωτέρω Διεύθυνση.

  4. Να πιστοποιεί και να ελέγχει η ανωτέρω υπηρεσία τους χρήστες ή χειριστές - αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου. Αλήθεια, την ανωτέρω υπηρεσία ποιοι θα την ελέγχουν;

  5. Να χαρίσουν τίτλους ιδιοκτησίας του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ.»

 

epistoli-doamrtirias-osye.pdf