Παράταση εγγραφής, καταχώρισης και συμπλήρωσης εκθέσεων στο Η.Μ.Α.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιάενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017, με καταληκτική ημερομηνία την  20η Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υπόχρεοι μπορούν να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ και τις Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr 
Λειτουργεί επίσης τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 210-8653150, 210-8643630 & 210-8644346.