Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας για τους εμπόρους ξυλείας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 155096/268/24.4.2017 απόφαση, παρατείνεται έως τις 30-06-2017, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους.

Με την νέα παράταση αναστέλλονται οιδιαδικασίες επιβολής του διοικητικού προστίμου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23.12.2015 που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τις 2-5-2017.