ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΣΤΩΝ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενοχρονικό διάστημα, να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Το πρόγραμμα θα αφορά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017 και θα διενεργείται σε επιλεγμένα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και της περιφέρειας.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, στα πλαίσια της Έρευνας αγοράς που διενεργεί για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων των δυνητικών προμηθευτών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, απευθύνεται, δειγματοληπτικά, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης.

  Ειδικότερα, η Διεύθυνση επιθυμεί να γνωρίζει για την εταιρία :

 1. Την ύπαρξη ενδιαφέροντος από την εταιρία για δημόσιους διαγωνισμούς αυτού του είδους.

2. Τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα των μονάδων παραγωγής της επιχείρησης, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια.

 3. Τη διαθέσιμη παραγωγική της εταιρείας ικανότητα για το διάστημα    Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017.

 4. Την γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

5. Τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει η επιχείρηση για την παραγωγή τροφίμων.

6. Το μέσο τζίρο της τελευταίας τριετίας.

Η πληροφόρηση της Υπηρεσίας της ΓΓΕ για τις παραπάνω παραμέτρους σχετικά με την επιχείρηση θα βοηθήσει σημαντικά στον καλύτερο σχεδιασμό του επικείμενου αλλά και των επόμενων σχετικών διαγωνισμών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα 2103893170, 2103893293 και 2103893226.