Συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην 82η Δ.Ε.Θ.

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις μέλη του Β.Ε.Π.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά προσκαλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 82η ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί στις 09-17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το ΒΕΠ, αξιοποιώντας τη συνεργασία της ΚΕΕΕ με την ΔΕΘ ΑΕ, παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής δωρεάν, όσον αφορά τον χώρο, σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου, με μόνη υποχρέωση- επιβάρυνση το κόστος ενοικίασης του εξοπλισμού, που ανέρχεται στα 17,00 ευρώ ανά τ.μ. πλέον ΦΠΑ. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν, τηρώντας τις, εκ του νόμου, προβλεπόμενες διαδικασίες να διαθέσουν τα προϊόντα τους προς πώληση.

Σημειώνεται ότι στην 82η ΔΕΘ θα συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Κίνα.

Το ΒΕΠ προσκαλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, που επιθυμούν να συμμετέχουν με δικό τους περίπτερο, να αποστείλουν Δήλωση Συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, στη διεύθυνση : press@bep.grή στο fax: 210 4179 495.

Πληροφορίες στο τηλ. 2104174765 (κα Ε. Γκλεζάκου).