Απλούστευση και προτυποποίηση των Διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Υπουργική Απόφαση 16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β΄ /18-05-2017)